MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Druhy tlmočenia

 

Druhy tlmočenia

 

Tlmočenie je ústny prevod zdelenia z jedného alebo viacerých jazykov do druhého jazyka.

 

Šušotáž

Z francúzskeho slova šuškať. Ide o druh simultánneho tlmočenia bez tlmočníckej techniky, keď tlmočník sedí vedľa svojho poslucháča a simultánne mu šeptá preklad hovoreného slova.


Tlmočenie doprovodné alebo informatívne

Tlmočník napomáha zákazníkovi orientovať sa v cudzojazyčnom prostredí (v reštaurácii, v dopravných prostriedkoch, výrobných halách, obchodoch, atď.), ale netlmočí presný záznam od slova do slova.


Tlmočenie konferenčné alebo vysoká konzekutíva

Teda tlmočenie následné. Ide o typ konferenčného tlmočenia používaný pri verejných vystúpeniach, ak nie je k dispozícii tlmočnícka technika. Rečník prednesie dlhší úsek, aj niekoľkominútový, behom ktorého si tlmočník robí poznámky pomocou tlmočníckeho zápisu a začne tlmočiť po tom, ako sa rečník odmlčí.


Tlmočenie konzekutívne, bežná konzekutíva alebo liaison

Je tiež tlmočenie následné, nie však konferenčné. Na rozdiel od vysokej konzekutívy, tlmočník nečaká až rečník dokončí dlhý myšlienkový úsek, ale tlmočí po vetách. Je to bežný spôsob tlmočenia u stola.


Súdne tlmočenie

Teda tlmočenie prostredníctvom tlmočníka menovaného Ministerstvom spravodlivosti SR. Používa sa najmä pri úradných aktoch ako sú svadby, konania u notára, súdnych procesoch, atď. Typom ide o tlmočenie vysokej konzekutívy.


Tlmočenie simultánne alebo kabínové

Teda tlmočenie súbežné. Tlmočník nečaká na koniec preslovu, ale tlmočí takmer súbežne s rečníkom. Simultánne je možno tlmočiť s použitím tlmočníckej techniky, tzv.kabínkové tlmočenie alebo bez nej, potom ide o už spomenutú šušotáž.