MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Všeobecné podmienky

 

Pod nižšie uvedenými odkazmi nájdete všeobecné obchodné podmienky MK jazykového centra vo formáte pdf.

 

Všeobecné obchodné podmienky - kurzy pre verejnosť

Všeobecné obchodné podmienky - firemné kurzy

Všeobecné obchodné podmienky - tlmočenie a preklady

 

V prípade problémov s otvorením súborov nás kontaktujte, príslušný dokument vám pošleme.