MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Jazyky a odbornosť

Jazyky, z/do ktorýchprekladáme často alebo aspoň niekedy:

angličtina     

arabčina      

bieloruština  

bosenčina  

bulharčina

čeština

čínština

dánčina

finčina

francúzština

chorvátčina

islandčina

taliančina

japončina

katalánčina

korejčina

latina 

litovčina

lotyština

maďarčina

macedónčina 

nemčina

nizozemčina

nórčina

poľština

portugalčina 

rómčina

rumunčina

ruština

grétčina

sloenčina

slovinčina

srbčina

srbochorvátčina 

španielčina

švédčina

thajčina

turečtina

ukrajinčina

valónčina

vietnamčina

flámčina

 


Uvedené jazyky dokážeme preložiť v ktorýchkoľvek vzájomných kombináciách.

Ak ste v tomto zozname nenašli jazyk, o ktorý máte záujem, neznamená to, že ho nedokážeme zabezpečiť, iba ho po nás zatiaľ nikto nechcel ... 

 

Najčastejšie odbory 

·        informačné technológie a informačné systémy

·        telekomunikácie

·        software, hardware, programovanie

·        automatizácia

·        strojárenstvo

·        automobilový priemysel

·        energetika

·        elektrotechnika

·        osvetľovacia technika

·        ekonomika

·        financie a bankovníctvo

·        obchod

·        logistika

·        právo

·        marketing, reklama

·        polygrafia

·        stavebníctvo

·        poľnohospodárstvo

·        zdravotníctvo

·        obuvníctvo

·        textilný priemysel

·        priemysel s umelými hmotami

·        gumárenský priemysel

·        drevospracujúci priemysel

·        naftársky priemysel

·        mechanika osobných a nákladných automobilov

·        obrábanie kovov a plastov

·        priemysel farieb a lakov

·        klimatizácia, chladenie a kúrenie

·        strojárenské technológie

·        farmaceutický priemysel

·        potravinársky priemysel

·        audio-video

·        bankovníctvo

·        beletria

·        bezpečnosť práce

·        biológia

·        biotechnológia

·        cestovný ruch

·        ekológia

·        elektrotechnika

·        financie

·        fyzika

·        gastronómia

·        geológia

·        vinárstvo

·        hoteliérstvo

·        hydraulika

·        banícky priemysel

·        chémia

·        internet

·        laboratórna technika

·        letectvo

·        management

·        metalurgia

·        normy

·        obchod

·        patenty

·        pivovarníctvo

·        poisťovníctvo

·        polygrafia

·        riadenie kvality

·        zlievarenstvo

·        sociológie

·        šport

·        účetníctvo

·        umenie

·        vodohospodárstvo

·        životné prostredie
a ďalšie...