MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Kurzy pre verejnosť

 

 

Pozor! Štúdium jazyka je tvrdá práca a beh na dlhú trať. Kto Vám tvrdí niečo iné, klame alebo netuší! My vám však celú tú dlhú cestu môžeme spríjemniť a urobiť zaujímavou... Výučba v našich kurzoch pre verejnosť prebieha po celý školský rok – od polovice septembra do polovice júna. Ponúkame kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny, francúzštiny, taliančiny, ruštiny a iné.

Ak nie je stanovené inak, výučba prebieha raz do týždňa 90 minút. Vyučujeme všeobecný jazyk od začiatočníkov až po vysoké pokročilosti, rovnako ponúkame kurzy špecializované na obchodný a technický jazyk.
 
Nadväznosť jednotlivých ročníkov je samozrejmosťou- postup do ďalšieho ročníka nie je automatický – študenti sú počas celého roka  testovaní a úspešný absolvent musí dosiahnuť najmenej 70 %-ný priemer všetkých testov.
 
Možnosť prestupu. Samozrejmosťou v našich kurzoch je tiež možnosť prestúpiť v priebehu jedného školského roka do iného kurzu z  akýchkoľvek dôvodov. 

 
Ako sa možno prihlásiť: 
Zápis na nasledujúci školský rok prebieha vždy celé leto, zápisy vypisujeme na konci školského roku a na jeho začiatku a záujemcovia sa môžu hlásiť počas celého roka do už rozbehnutých kurzov v kancelárii školy alebo e-mailom, poštou, telefonicky. Prihlášky si možno stiahnuťv sekcii Formuláre alebo Vám ich radi pošleme elektronicky.

 

Vysoká kvalita poskytovaných služieb je alfou a omegou celej našej činnosti. Nižšie si pozrite niekoľko základných krokov smerujúcich k nespochybniteľnej kvalite výučby v našej škole: 

  • V roku 2005 sme sa stali jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl a agentúr, ktorej členovia musia spĺňať najprísnejšie kritériá.

 

  • V roku 2007 sme zaviedli a certifikovali (Bureau Veritas) systém riadenia kvality v súlade s normou ISO 9001:2001 (viď politika kvality).

 

 

 


Všetky tieto kroky zreteľne klientovi ukazujú, čo môže od našej jazykovej školy očakávať. Sú to kroky, ktoré nás veľmi výrazne odlišujú od obrovského množstva subjektov, ktoré sa pohybujú na trhu jazykového vzdelávania v Čechách a na Slovensku.


 
 
Čomu venovať pozornosť a  na čo si dať pozor pri výbere školy? 

Jazyky sa dnes snaží vyučovať ktokoľvek. Nie sú na to treba žiadne veľké investície, a často bohužiaľ ani do vzdelania... V momente, keď sa rozhodnete študovať niektorý zo svetových jazykov, rozhodli ste sa pre investíciu dvojakú – finančnú a časovú. Asi nikto z nás nechce investovať zle. Na to potrebujete informácie. Z tohto dôvodu, a tiež preto, lebo sme si vedomí našich kvalít a sme maximálne otvorení, máme pre vás niekoľko základných tipov.
 
1. Pýtajte sa. Pokiaľ nedostanete uspokojivé odpovede, je to podozrivé.

2. Nenechajte sa oklamať zdanlivo nízkou cenou za kurz. Dôležitá je cena za vyučovaciu hodinu a na tú sa pýtajte predovšetkým. Jazykové školy majú celý rad trikov, ako vysokú cenu zamaskovať. Na druhej strane i veľmi nízka cena nie je žiadna výhra – zvyčajne bude predzvesťou pomerne nízkej kvality.
3. Informujte sa, kto vás bude učiť, ako prebieha výber lektorov a aké je ich vzdelanie a skúsenosti. Je to práve učiteľ, kto s vami bude tráviť väčšinu času, a preto musí byť špičkový.
 
4. Pozrite sa, kde budete študovať – prostredie je dôležité
 
5. Pýtajte sa na materiály, ktoré škola používa a zaujímajte sa o to, čo sa za zaplatené obdobie naučíte. 
 
6. Nechajte si poradiť od svojich známych a priateľov. Ich dobré skúsenosti a odporúčania majú cenu zlata.
 
7. Zaujímajte sa o akreditácie, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva, či je škola zaradená do siete škôl Ministerstva školstva, aké boli danej inštitúcii udelené certifikáty o kvalite vzdelávacieho procesu. Kladom samozrejme je, ak je škola činná aj v rôznych jazykových inštitúciách, či je členom renomovaných asociácií a pod.