MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Naši lektori

 

O našich študentov vo verejných a firemných kurzoch na Slovensku i Morave sa stará pomerne rozsiahly tím asi 40 kvalifikovaných, školených a skúsených českých, slovenských a zahraničných lektorov.
 
Uvedomujeme si, že jazyková škola vytvára systém, nastavuje pravidlá, ale všetok čas trávi študent iba so svojím lektorom. Lektor je teda podmienkou úspechu školy. Lektorov vyberáme s najväčšou starostlivosťou a vyžadujeme veľa. Spätnú väzbu o kvalite našich lektorov získavame prostredníctvom hospitácií a pomocou dotazníkov spokojnosti ( tu na stiahnutie).
 


Požiadavky na lektorov MK jazykového centra


Všetci lektori prechádzajú trojstupňovým výberovým konaním ( v súlade s požiadavkami ISO)
 

1. stupeň : Primárny výber na základe životopisu

·       Jazyková kvalifikácia
·       Formálne vzdelanie
·       prax
·       odporúčania
 

2. stupeň: Osobný pohovor

·       zisťujú sa osobnostné predpoklady lektora na výučbu
·       kandidát je podrobený lingvisticko-pedagogickému testovaniu
 

3. stupeň : Ukážková hodina

Schopnosti kandidáta preveríme v praxi pod dohľadom skúseného odborníka
 
Iba takým uchádzačom, ktorí úspešne prejdú týmto trojstupňovým výberovým konaním, ponúkame zamestnanie. Voči našim klientom je tento postup jediný správny.