MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Referencie

 

Uvádzame výber niektorých zákazníkov MK jazykového centra:
Selection of some of our clients follows:

INA Skalica, s.r.o. - referenčný dopis
Amicus Skalica
Zemský, s.r.o
Grafobal, a.s.
Protherm Productions, s.r.o
Protherm, s.r.o.
SNM - Slovak National Museum
Cudzinecká Polícia Skalica - Allien Police, Skalica
Mestský úrad Skalica - Municipal Office in Skalica
Turistická Informačná agentúra Skalica - Tourist Information Centre in Skalica
Záhorské múzeum Skalica - Záhorské museum Skalica