MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Druhy tlumočení

 

Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého.

 

Šušotáž

Z francouzského slova šeptání. Jedná se o simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky, kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí.


Tlumočení doprovodné neboli informativní

Tlumočník pomáhá jazykové orientaci zákazníka v cizojazyčném prostředí (v restauraci, v dopravních prostředcích, v obchodech, atd.) ale netlumočí vlastní jednání.


Tlumočení konferenční konsekutivní neboli vysoká konsekutiva

Tj. tlumočení následné. Jedná se o typ konferenčního tlumočení používaný při veřejných vystoupeních, pokud není k dispozici tlumočnická technika. Řečník pronese vždy delší úsek proslovu, i několik minut, během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu a začne tlumočit až poté, co se řečník odmlčí.


Tlumočení konsekutivní, běžná konsekutiva neboli liaison

Je rovněž tlumočení následné, ale nikoli konferenční. Na rozdíl od vysoké konsekutivy tlumočník nečeká, až řečník dokončí dlouhý myšlenkový úsek, a tlumočí po větách. Je to běžný způsob tlumočení jednání u stolu.


Soudní tlumočení

Tj. tlumočení prostřednictvím tlumočníka jmenovaného příslušným soudem. Je používáno nejčastěji při úředních úkonech jako jsou svatby, jednání u notáře, soudních přelíčeních, promocích zahraničních studentů, apod. Typově se v podstatě jedná o vysokou konsekutivu.


Tlumočení simultánní neboli tlumočení kabinové

Tj. tlumočení současné. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Simultánně lze tlumočit s použitím tlumočnické techniky, pak je to tzv.tlumočení kabinové nebo bez ni a pak je to šušotáž.