MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Jazykové zkoušky

 

Standardně připravujeme naše studenty na jakýkoli druh zkoušky / získání certifikátu podle přání a potřeb.

 

Každá zkouška je vhodná pro určitou jazykovou pokročilost. Bohužel, systémů klasifikujících pokročilost v jazyce je asi tolik, kolik je jazyků. Nejčastěji se můžeme setkat se šesti stupni pokročilosti dle anglo-americké tradice, nověji pak převládá klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Zde uvádíme popis obou systémů (u jednotlivých zkoušek uvádíme pokročilost dle SERR):
 


PŘEHLED MEZINÁRODNÍCH JAZYKOVÝCH CERTIFIKÁTŮ A ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVEŇ DLE SERR Nejčastěji požadované a otevírané typy přípravných kurzů:


Základní státní jazyková zkouška (B2)

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní kurz na jazykové škole. Předpokládaný rozsah aktivní slovní zásoby 2000-2500 jednotek. Úroveň pokročilosti odpovídá stupni B2 (Vantage) Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky.  


Všeobecná státní jazyková zkouška (C1)

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a dané jazykové oblasti. Předpokládaný rozsah aktivní slovní zásoby přibližně 4000-4500 jednotek. Úroveň pokročilosti odpovídá stupni C1 Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky.


Maturita

Přípravné kurzy na maturitu z cizího jazyka na gymnáziích a ostatních středních školách. Zaměříme se na konkrétní témata, problematiku písemné i ústní části maturitní zkoušky. Veškeré učební materiály jsou přizpůsobeny obsahu státních maturit. 


Cambridge ESOL

MK jazykové centrum, s.r.o. se stalo partnerskou školou autorizovaného zkouškového centra Cambridge ESOL v Brně. Ve srovnání se skládáním těchto zkoušek na tradičním British Council toto partnerství přináší řadu výhod (CERTIFIKÁT PARNTERSTVÍ S CAMBRIDGE P.A.R.K. ZDE)
 

 • Registrace ke zkoušce zdarma
 • Zkouška nanečisto zdarma
 • Cena zkoušek nejnižší v regionu
 • Možnost výběru ze sedmi termínů konání zkoušek
 • Pohodlná registrace online
 • Místo zkoušek MK jazykové centrum v Hodoníně nebo Cambridge Exam Centre P.A.R.K v centru Brna


Proč skládat certifikáty Cambridge ESOL?

 • Oficiálně si potvrdíte úroveň vaší angličtiny
 • Zvýšíte svoje šance na trhu práce
 • Mnohé univerzity uznávají certifikáty místo zápočtů
 • Snadněji vyjedete studovat na zahraniční školy
 • Zhodnotíte své letité studijní úsilí
 • Získáte nejuznávanější jazykový certifikát s celoživotní platností

 

Cambridgeské zkoušky pro děti a mládež 


KET (Key English Test for Schools)

je zkouška určená pro děti a mládež školního věku. Certifikát potvrzuje, že žák ovládá anglický jazyk na základní úrovni (A2). Zkouška KET for Schools je speciálně přizpůsobena zájmům "náctiletých". Zvyšuje jejich motivaci učit se anglický jazyk a dává jim větší jistotu při jeho používání. Tato zkouška je vhodná pro kandidáty od druhého stupně základní školy. 

 

PET (Preliminary English Test for Schools)

je zkouška určená pro děti a mládež. Potvrzuje jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni (B1). Osoba s certifikátem PET dovede obratně používat cizí jazyk ve školním prostředí a později i v pracovním procesu. Tematika zkoušky je přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků druhého stupně základní školy a studentů nižších ročníků střední školy. 
 

FCE (First Certificate in English for Schools)

je zkouška z anglického jazyka na středně pokročilé úrovni (B2). Je to verze zkoušky FCE určená pro žáky druhého stupně základní školy a studenty střední školy. Držitelé certifikátu FCE for Schools dovedou samostatně a účinně používat anglický jazyk ve škole, při studiu a v práci. Certifikáty FCE jsou uznávány na vysokých školách a u mnohých zaměstnavatelů.

 

Cambridgeské zkoušky z všeobecného jazyka na VŠ a v zaměstnání


KET (Cambridge English: Key)

ověřuje dovednost prakticky používat anglický jazyk v základním rozsahu. Dosažení úrovně A2 znamená, že je student schopen dorozumět se v jednoduchých situacíc, např. na cestách, v práci nebo ve škole.

 

PET (Cambridge English: Preliminary)

je zkouška z anglického jazyka na středně pokročilé úrovni (B1). Zjišťuje uplatnitelnost znalosti anglického jazyka v práci, ve škole a v každodenním životě. Držitel certifikátu PET dovede obratně používat anglický jazyk ve výše zmíněných okruzích. Certifikát PET představuje výhodu pro uchazeče o zaměstnání.

 

FCE (Cambridge English: First) 

známá též jako First Certificate in English, je nejpopulárnější zkouška z anglického jazyka na středně pokročilé úrovni (B2). Držitelé certifikátu FCE dovedou plynně používat anglický jazyk ve škole nebo v práci. FCE je všeobecně uznávaná v České republice (např. Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství a ve státní správě) i v zahraničí.

 

CAE (Cambridge English: Advanced)

známá též jako Certificate in Advanced English, je zkouška z anglického jazyka na pokročilé úrovni (C1). Držitelé certifikátu CAE mají výhodu při příjmacím řízení na nejlepší anglickojazyčné vysoké školy na světě, včetně většiny britských vysokých škol. Tento certifikát je dokladem velmi dobré znalosti anglického jazyka. 

 

CPE (Cambridge English: Proficiency)

známá jako Certificate of Proficiency in English, potvrzuje znalost anglického jazyka na nejvyšší úrovni pokročilosti (C2). Při skládání této zkoušky je třeba prokázat plynulost a přesnost vyjádření v míře blízké rodilému mluvčímu. Tato nejprestižnější zkouška je široce uznávaná u zaměstnavatelů a na vysokých šklách po celém světě. Většina britských vysokých škol akceptuje certifikát při přijímacím řízení. 

 

Cambridgeské zkoušky Business English - Obchodní angličtina

 

BULATS (Business Language Testing Service)

je nástrojem rychlého a účinného ohodnocení jazykových dovedností v pracovním prostředí. Zišťuje znalost cizího jazyka na úrovních od A1 do C1. Tuto zkoušku vytvořily University of Cambridge ESOL Examinations, Alliance Francaise, Universidad de Salamanca a Goethe-Institut. BULATS hodnotí čtyři jazykové dovednosti - poslech, četbu, ústní projev, psaní - pomocí tří modulů, které lze přizpůsobit potřebám osob skládajících zkoušku. Tato zkouška je dostupná ve čtyřech jazykových verzích (anglické, francouzské, španělské a německé) a ve dvou formách: tradiční (papírové) a počítačové (online)

 

ICFE (Cambridge English: Fiinancial)

známá jako International Certificate in Financial English, je zkouška z anglického jazyka na vysoké úrovni pro osoby pohybující se ve finančním prostředí, zvláště pak mezinárodním. Potvrzuje znalost anglického jazyka na úrovních od B2 do C1. Zkouška vznikla ve spolupráci University of Cambridge ESOL Examinations a ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

 

BEC (Cambridge English: Bussiness Certificates)

známá také jako Business English Certificates, jsou zkoušky potvrzující úroveň znalosti obchodní angličtiny. Mají vliv na přijetí u soukromých společností, státních institucí a jiných organizací po celém světě. Zkouška je dostupná ve třech úrovních pokročilosti: BEC Preliminary (B1), BEC Vantage (B2) a BEC Higher (C1). Kandidáti tak mohou účinně rozvíjet své jazykové dovednosti.

 

ILEC (Cambridge English: Legal)

známá jako International Legal English Certificate, je prestižní zkouška z právnické angličtiny doporučovaná právníkům a studentům práva. Zkouška zjišťuje znalost anglického jazyka na úrovních od B2 do C1. Zkouška vznikla ve spolupráci s University of Cambridge ESOL Examinations a TransLegal Group.